Levensonderhoud en ‘gender’

"Trainingen op het gebied van landbouw en ‘gender’ leiden tot een nieuw leven". DCR's lokale partner SOFEJEP werkt met de gemeenschap aan een betere kostwinning. Een echtpaar legt uit hoe hun leven door samenwerking en verbeterde landbouwtechnieken is veranderd.

Nieuwe hoop in Virenge

Maart 2014: Katungu Mwirawivu is een 50-jarige getrouwde vrouw en moeder van 10 kinderen en woont in Virenge, een van de 37 Pamoja-dorpen in Noord-Kivu. Net als veel andere vrouwen op het Congolese platteland heeft zij niet de kans gehad om naar school te gaan. Ze houdt zich nu voornamelijk bezig met de landbouw, iets wat ze met veel liefde en inzet doet en waarin ze geholpen wordt door haar man en kinderen.

Lees verder
Boeren werken aan de toekomst

December 2013: De bevolking in het DCR programmagebied bestaat hoofdzakelijk uit boeren. Sinds het begin van het DCR programma is de productiestijging van de lapjes grond een belangrijk succes. De boeren ontvingen productiemiddelen en kregen scholing in landbouwtechnieken. De gemiddelde productie van de aardappelsoort Cruza steeg van 200 kg tot 500 – 700 kg per kavel van 5 tot 6,25 are.

Lees verder
Participatie in gemeenschapscommunicatie

September 2013: Gemeenschappen betrekken bij het werk van DCR Congo is van doorslaggevend belang. Gemeenschappen moeten zich betrokken voelen, en het is niet de bedoeling dat er slechts sporadisch overleg plaatsvindt over onze activiteiten. Het is onze plicht om ze duidelijk en nauwkeurig te informeren over onze plannen, ze te betrekken bij de planning van onze verschillende activiteiten en ze te laten participeren in het toezicht en evaluatieproces.

Lees verder
Hevige tegenslagen door stormen en gevechten

Juni 2013: Het is vaak een enorme uitdaging om in DCR-landen te werken. Extreem slecht weer en veiligheidskwesties leiden regelmatig tot tegenslagen en teleurstellingen. Dit was het geval in Congo, waar de laatste maanden een storm woedde en waar gevochten werd.

Lees verder
Filmpje over het DCR levensonderhoudsprogramma in D.R. Congo

Het levensonderhoudsprogramma in D.R. Congo heeft tot doel het inkomen van kwetsbare huishoudens te verhogen in de hele gemeenschap, door middel van activiteiten op het gebied van landbouw en dierlijke productie. Begunstigden leggen uit hoe DCR hen heeft geholpen hun leven weer op te bouwen.

Samen lenen en sparen in Dorps Spaar-en Kredietgroepen

Video gemaakt door de beneficianten van het DCR-programma in DR Congo over de manier waarop ze hebben geleerd om geld te sparen (als onderdeel van een community groep) en hun eigen lokale bedrijven op te zetten.

Geweld went in Oost Congo

Bron: OneWorld, Datum: 01-11-2012, Auteur: Ellen de Lange. Konijnen fokken, yoghurt verkopen, aardappels telen. Terwijl in Oost-Congo het geweld tussen rebellen en het regeringsleger oplaait, probeert de gewone Congolees er wat van te maken.

Lees verder
Een kans die we vroeger niet hadden

“Ik ben Kavugho Pascalina, 24 jaar, en lid van de Dorps Spaar- en Leengroep (DSL) in het dorp Kanyatsi. Ik ben secretaresse van deze groep, die bestaat uit 30 personen. Ik ben geboren in Kanyatsi en mijn ouders wonen hier ook nog."

Lees verder
Toegang tot onderwijs

De Kanyatsi-school is een officiële basisschool in een dorp dat dezelfde naam draagt. Het ligt in de groep Mbulya, in de gemeenschap Batangi, in het Lubero-district. De school is de eerste van vijf scholen die in 2011 zijn gebouwd door Save the Children in het Lubero-district. Het doel is de toegang tot basisonderwijs te verbeteren voor kwetsbare kinderen in de gemeenschap.

Lees verder
Hand in hand, vol vertrouwen…

Het is duidelijk zichtbaar dat de gemeenschap in Kokonze, Nord Kivu zijn ontwikkelingsproblemen op een andere manier aanpakt. De formatie van een Plaatselijk Ontwikkelingscomité (POC) vormde een nieuwe start voor dit dorp, dat na de oorlog niets meer over had. Nu werken mensen samen om het dorp meer en meer te ontwikkelen.

Lees verder
INTERVIEW met Kenze Ndamukenze, DCR Landencoördinator in Congo

1. Hoe ben je betrokken geraakt bij DCR? Toen ik de vacature voor DCR-landencoördinator zag, was ik zeer geïnteresseerd. Dit was omdat het karakter van het programma, dat meerdere sectoren beslaat, veel mogelijkheden biedt om echte veranderingen te realiseren in gemeenschappen. Nu ik bij DCR werk weet ik dat ik de juiste beslissing heb genomen.

Lees verder